Karantêne is weer los!

Een bijzondere belevingstocht.

Al in  2019 -nog voor het hele coronatijdperk-  waren er voorbereidingen voor een theatrale belevingstocht. Een tocht die mensen niet snel zullen vergeten. En hoe bijzonder was het dat toen al een stuk is geschreven met de naam “Karantêne”. Wie had toen kunnen verzinnen dat dit woord zo akelig dichtbij de werkelijke situatie zou komen.  Dit stuk, deze ‘’kuier’ gaat niet over covid-19. Maar over gif dat in de bodem is beland en waardoor er voedselschaarste komt.  

De actuele situatie van  de toestand van de bodem, de milieuvervuiling en het gebruik van plastic materialen in Tytsjerk wordt met humor en zelfreflectie gebracht. Doen wij iets met de wijze raad van de vroegere bewoners van Op Toutenburg in park Vijversburg.  We zien en horen de geschiedenis van de Ypey’s en van Baudina Looxma-van Ypey in het bijzonder. Een groot deel van deze theatrale belevingstocht is waar gebeurd. 

Twee keer moest het worden doorgeschoven.  En hoe fijn is het dat het nu door mag gaan en dat er weer dezelfde energie is om weer van start te gaan. Er zijn nu al wel tachtig vrijwilligers uit Tytsjerk mooie dingen aan het maken. 

Meer informatie en voor kaarten: www.karantene.nl