Dorpshuis

(Voormalig) DOARPSHÛS YN’E MANDE

Het voormalige dorpshuis aan de Noarderein 1 in Tytsjerk ziet er al heel anders uit ………

Tijdelijke verhuizing naar de oude school ‘It Lemieren” (Wilgenkamp/Boskleane).

Momenteel tijdelijke dorpshuisfunctie in ‘It Lemieren” (Wilgenkamp/Boskleane). De reguliere activiteiten zoals de boekehoeke, biljart, kaarten, yoga, koor, open tafel etc. hebben daar allemaal een plek. De bar van Yn ‘e Mande is ook daarheen verplaatst, maar we gaan daar geen grote feesten en partijen houden of een cafetaria krijgen. Feesten en partijen kunnen via het dorpshuisbestuur geregeld worden in de gymzaal van Tytsjerk. We werken daarbij samen met het bestuur van de korfbalvereniging. Jullie zijn allemaal welkom in het tijdelijk onderkomen in It Lemieren, op weg naar een nieuw MFC, waar straks weer meer mogelijkheden zijn!

Secretariaat bestuur dorpshuis:
Riny Westerhof, Rinywesterhof@upcmail.nl

Voorzitter bestuur dorpshuis
inekal@chello.nl. tel. 0511431897