Basisschool, Peuterspeelzaal en Kinderopvang

ONTMOETINGSSCHOOL DE ROMTE

Met ingang van 1 augustus 2018 was het een feit, it Lemieren en de Master Fennemaskoalle zijn samen één geworden. De christelijke en de openbare school gaan samen verder als ontmoetingsschool de Romte in Tytsjerk, waarin zowel christelijk als openbaar zich thuis voelen. Het samenwerkingsproces is het begin van een proces dat de aankomende jaren de aandacht zal blijven vragen van alle betrokkenen waarin ieder afzonderlijk, maar waar we ook samen een weg in moeten vinden. Belangrijk hierbij is dat we uitgaan van respect voor elkaar en elkaars normen en waarden.

We richten ons qua veranderingen op het bouwen van het nieuwe en niet op het bevechten van het oude. Hierbij worden we als team professioneel begeleid.
Het onderwijsconcept van de nieuwe school wordt in gezamenlijkheid ontwikkeld, er vanuit gaande dat goed toekomstgericht onderwijs voor alle kinderen van Tytsjerk e.o. onze eerste prioriteit is.

De kernwaarden die we nastreven is het op peil houden van kwalitatief goed onderwijs in Tytsjerk. Maken van een hernieuwde visie op onderwijs, duurzaam en toekomstbestendig.
Op niveau houden van onderwijs vanuit een levensbeschouwelijke identiteit, waarbij respect voor elkaars normen en waarden leidend is.
de Romte op facebook

PEUTERSPEELZAAL / SPEEL-LEER-GROEP: ZIE KINDERWOUD 

Geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen
Adres: Reidfjild 54, 9255 JW  Tytsjerk
Telefoon: 0511- 432260

Deze peuterspeelzaal is gevestigd in een locatie waar ook dagopvang van 0 tot 4 jarigen door Kinderwoud wordt verzorgd.

Openingstijden Peuterspeelzaal
Keuze uit:
maandagmorgen en donderdagmorgen
woensdagmorgen en vrijdagmorgen
van 08.45 tot 11.15 uur