Dorpsbelangen

De Vereniging voor Dorpsbelangen Tytsjerk (formeel Tietjerk – oude spelling) is opgericht op 9 maart 1910. We kennen een dagelijks bestuur welke de doelstellingen van de vereniging in de praktijk probeert te brengen. Jaarlijks, over het algemeen in januari, vindt de ledenvergadering plaats.

De vereniging voor Dorpsbelangen Tytsjerk staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40001476.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de vereniging voor Dorpsbelangen Tytsjerk bestaat uit:

  • Marcel Jonker (voorzitter, commissie MFC-Tytsjerk & Bouwen en Wenjen)
  • Amanda Visser (secretaris)
  • Thijs ten Boer (penningmeester, commissie Bouwen en Wenjen)
  • Ate van der Meulen (redactie & communicatie, commissie Verkeer)
  • Jan Kuipers (ondernemerszaken)
  • Koen Yedema (commissie Bouwen en Wenjen, dorpsvisie)

Vanuit het bestuur zijn er commissies opgezet waar alle Tytsjerkers aan kunnen deelnemen. Onderstaande commissies zijn actief:

  • Bouwen & Wenjen (Thijs ten Boer, Koen Yedema, Peter Bakker en Marcel Jonker)
  • MFC-Tytsjerk (Marcel Jonker)
  • Tytsjerk Schoon & Fraai (vacant)
  • Verkeer (Ate van der Meulen)

Wilt u een bijdrage leveren, neem dan contact met ons op, bijvoorbeeld via e-mail.

Ons dorp is vertegenwoordigd in de stichting Trynwâlderein door Mieke Schriemer – van Heeringen. Tevens zijn we aangesloten via Bouwe Hoekstra (liaison) aan het overleg rondom gaswinning in onze regio.

Dorpskrant Yn ‘e Line wordt vorm en inhoud gegeven door een enthousiaste redactie welke is te bereiken via het e-mailadres yneline@hotmail.com. Een grote groep vrijwilligers verzorgt de distributie en verspreiding van Yn ‘e Line. Tytsjerker huisdrukker Rekladruk is opdrachtnemer voor het produceren van de oplage van 800 stuks.

De dorpswebsite van Tytsjerk wordt door twee kundige vrijwilligers vormgegeven en beheerd. Inhoudelijke bijdragen kunt u inzenden via het e-mail adres van Dorpsbelangen.

U kunt ons bereiken via dorpsbelangtytsjerk@gmail.com of het Secretariaat p.a. Toutenburgleane 30, 9255JD Tytsjerk.