Dorpsbelangen

De Vereniging voor Dorpsbelangen Tytsjerk (formeel Tietjerk – oude spelling) is opgericht op 9 maart 1910. We kennen een dagelijks bestuur welke de doelstellingen van de vereniging in de praktijk probeert te brengen. Jaarlijks, over het algemeen in januari, vindt de ledenvergadering plaats.

De vereniging voor Dorpsbelangen Tytsjerk staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40001476.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de vereniging voor Dorpsbelangen Tytsjerk bestaat uit:

  • Boudewijn Dijkstra (voorzitter, commissie MFC-Tytsjerk)
  • Diny Swart (secretaris)
  • Amanda Visser (2de secretaris)
  • Inge Wiersma (penningmeester)
  • Siska Bongenaar (commissie Tytsjerk Schoon & Fraai)
  • Bouwe Hoekstra (ondernemerszaken, commissie Verkeer)
  • Marcel Jonker (commissie Bouwen en Wenjen, commissie MFC-Tytsjerk)
  • David Lelieveld (cultuur, commissie Tytsjerk Schoon & Fraai)
  • Ate van der Meulen (redactie & communicatie, commissie Verkeer)

Vanuit het bestuur zijn er commissies opgezet waar alle Tytsjerkers aan kunnen deelnemen:
– Bouwen & Wenjen (Marcel Jonker)
– MFC-Tytsjerk (Boudewijn Dijkstra en Marcel Jonker)
– Tytsjerk Schoon & Fraai (Siska Bongenaar en David Lelieveld)
– Verkeer (Bouwe Hoekstra en Ate van der Meulen)
Wilt u een bijdrage leveren, neem dan contact met ons op, bijvoorbeeld via e-mail.

Ons dorp is vertegenwoordigd in de stichting Trynwâlderein door Mieke Schriemer – van Heeringen.

Dorpskrant Yn ‘e Line wordt vorm en inhoud gegeven door een enthousiaste redactie welke is te bereiken via het e-mailadres yneline@hotmail.com. Een grote groep vrijwilligers verzorgt de distributie en verspreiding van Yn ‘e Line. Tytsjerker huisdrukker Rekladruk is opdrachtnemer voor het produceren van de oplage van 800 stuks.

De dorpswebsite van Tytsjerk wordt door twee kundige vrijwilligers vormgegeven en beheerd. Inhoudelijke bijdragen kunt u inzenden via het e-mail adres van Dorpsbelangen.

U kunt ons bereiken via dorpsbelangtytsjerk@gmail.com of het Secretariaat p.a. Toutenburgleane 5, 9255JC Tytsjerk.