Verenigingen, stichtingen, cultuur, sport

Verenigingen, stichtingen, cultuur e.d.

ONDERNEMERS CLUB TYTSJERK (OCT)
Lytse Geast 22 – 9255 LK Tytsjerk
06-53978078 | E-mail | Website
STICHTING CULTURELE- EN 
ACTIVITEITENCOMMISSIE TYTSJERK

0511-431897 | E-mail | Website| Facebook

VROUWEN VAN NU, AFD. TYTSJERK
R. Jager | 06-14144124 | E-mail | Website
RECREATIE VERENIGING TYTSJERK (R.V.T.) 
STICHTING FEESTCOMMISSIE TIETJERK
Website
VOLKSTUINVERENIGING “OP TOUTENBURG” (VOT)
Website
JEUGD- EN JONGVOLWASSENENWERK TYTSJERK
Website

Sport

Korfbalclub Tietjerk
website
Sportvereniging Tytsjerk
Contact: Lolkje Miedema | E-mail
Recreatie badminton
Gemengd, donderdags 20.30 – 22.00 uur
Contact: 
– Rob Wijnstra, (0511) 477933 
Sportvereniging Suawoude
Contact:  M. Mulder (secr.), 
(0511) 432495
Voetbalvereniging Rijperkerk
Contact:  O. Schriemer,
(0511) 432359 | website
Kaatsvereniging ‘De Wâldklappers’
Contact: (0511) 431280
Kaart- en Biljartclub ‘Us Nocht’ 
Contact: (0511) 431648
Sportclub ‘Beweeg je fit voor 40+’
In sportzaal Tytsjerk