Verenigingen, stichtingen, cultuur, sport

Verenigingen, stichtingen, cultuur e.d.

ONDERNEMERS CLUB TYTSJERK (OCT)
Lytse Geast 22 – 9255 LK Tytsjerk
06-53978078 | E-mail | www.octytsjerk.nl
STICHTING CULTURELE- EN ACTIVITEITENCOMMISSIE TYTSJERK
Contact: I. Kalteren
0511-431897 | E-mail | Website| Facebook

VROUWEN VAN NU, AFD. TYTSJERK
Contact: R. Jager
06 – 1414 4124 | E-mail | Website
RECREATIE VERENIGING TYTSJERK (R.V.T.) 
Contact: S. Postma
06 – 5755 5848
STICHTING FEESTCOMMISSIE TIETJERK
Contact: Kor Mulder
06 – 2282 7874 | E-mail| Website
VOLKSTUINVERENIGING “OP TOUTENBURG” (VOT)
Website
JEUGD- EN JONGVOLWASSENENWERK TYTSJERK
Website Jeugdwerk.tytsjerk

Sport

Korfbalclub KF De Wâlden
www.kfdewalden.nl
Sportvereniging Tytsjerk
Contact: Lolkje Miedema | E-mail
Recreatie badminton
Gemengd, donderdags 20.30 – 22.00 uur
Contact: Rob Wijnstra, (0511) 477933 
Sportvereniging Suawoude
Contact:  M. Mulder (secr.)
(0511) 432495
Voetbalvereniging Rijperkerk
Contact:  Monique de Graaf
06 1144 5564 | www.vvrijperkerk.nl
Kaatsvereniging ‘De Wâldklappers’
Contact: Harm Kooistra
06-23068622 | www.dewaldklappers.nl
Kaart- en Biljartclub ‘Us Nocht’ 
Contact: 06 – 1178 5393
Sportclub ‘Beweeg je fit voor 40+’
In sportzaal Tytsjerk