Voetjesactie in Tytsjerk

Tijdens de inbraakpreventieactie op 3 februari van de politie en gemeente was ook het dorpsbelang van de partij. Samen hebben we zo’n 40 woningen in Tytsjerk bezocht, bewoners gesproken en gekeken naar de situatie rondom en in de woningen. Bij een aantal woningen troffen we poorten of schuurtjes aan die niet afgesloten waren en in de schuurtjes veelal (elektrische) fietsen die niet op slot stonden. Juist gezien het stijgend aantal inbraken in de gemeente is het van belang alert te blijven en goed op je spullen te passen. 

Als dorpsbelang hebben we ook veel mensen attent kunnen maken op het bestaan van diverse straatapps, die allen verbonden zijn met de dorpsapp. Ben je nog niet aangesloten op je straatapp? Vraag er bij de buren naar en sluit je aan, samen houden we ons dorp veilig. Bij onraad bel je uiteraard 112, de politie komt liever één keer te vaak dan net te laat…

Meer info