Dorpsvisie

De Dorpsvisie Tytsjerk – 2018 en verder is vastgesteld en aangeboden aan de Gemeenteraad. Met deze visie gaan we als dorp verder de komende jaren. Commissies gaan op de actuele hoofdthema’s aan de slag – meldt u aan via dorpsbelangtytsjerk@gmail.com. Tegelijkertijd kunnen zienswijzen veranderen – de vastgestelde dorpsvisie is daarmee ook het startpunt voor een nieuw visiedocument dat we vaststellen tijdens de ledenvergadering begin 2022. Het periodiek bijstellen en actualiseren van onze dorpsvisie sluit tevens aan bij de gemeentelijke cyclus voor het actualiseren van het Dorpsvisie Volgsysteem waarin alle (relevante) thema’s waar de Gemeente een rol in heeft zijn opgenomen. Het bestuurlijk overleg tussen Dorpsbelang Tytsjerk en de Gemeente vindt iedere twee jaar plaats in de periode direct na het vaststellen van de (nieuwe) Dorpsvisie. Op deze manier houden we de lijnen kort en kunnen we de verbinding tussen visie en realiteit actief vormgeven. 

De Dorpsvisie Tytsjerk – 2018 en verder is vastgesteld tijdens de ledenvergadering van dinsdag 16 januari 2018

– Link naar de vastgestelde dorpsvisie – 2018 en verder

De dorpsvisie is aangeboden aan de Gemeenteraad, het College en de Burgemeester van Tytsjerksteradiel op donderdag 25 januari 2018

– Terugkijken presentatie & aanbieding van de Dorpsvisie aan de Gemeenteraad Tytsjerksteradiel (25 januari 2018) – 

Als dorp blijven we samen in gesprek over hoe we de toekomst voor Tytsjerk zien. Nieuwe ideeën, verdere uitwerkingen en zienswijzen verzamelen we in een nieuw document dat we samen de komende jaren voeden. De Dorpsvisie Tytsjerk – 2022 en verder is een digitaal document dat via Internet is te lezen en te voorzien van reacties. Reacties kunnen ook verzonden worden naar dorpsbelangtytsjerk@gmail.com

– Link naar de Dorpsvisie 2022 en verder