Bouwplannen

Door het bouwen van het MFC komen er twee locaties ‘vrij’ binnen het dorp waarop mogelijk nieuwbouw gepleegd zou kunnen gaan worden. Een prachtige kans om aan de woningvraag van Tytsjerk te voldoen .

De vraag is nu hoe dit het beste vormgegeven kan gaan worden. Volgens gemeentelijke informatie bestaat er behoefte aan woningen voor oudere bewoners die kleiner willen wonen en is er behoefte aan starters woningen voor jongeren in zowel koop als sociale huur. Een optie is ook een woonvorm waarbij aandacht besteed wordt aan het verbeteren van onderling contact en daardoor vereenzaming wordt verminderd , veiligheid wordt verbeterd, maar ook waarbij de privacy behouden blijft. Allemaal mogelijkheden die wij als dorpsbelangen in kaart willen brengen.

Wij willen dit gaan doen middels een enquête formulier op de website van Tytsjerk  www.tytsjerk.nl/dorpsbelang te plaatsen en dit formulier ook toe te voegen aan de dorpskrant. Uiteraard hopen we op een enorme respons want zo kunnen we een goede inschatting maken van  wat er op het gebied van de woningbouw leeft in het dorp. Deze informatie nemen we dan ook weer mee in onze contacten met onder andere de gemeente.

We houden u op de hoogte!

Wil je meer weten over de huidige woningbouw situatie in onze gemeente? Via onderstaande link is hierover informatie te vinden:

https://www.t-diel.nl/bouwkavels-en-woningprojecten/