Ledenvergadering

Ieder jaar, meestal in de maand januari, houdt de Vereniging voor Dorpsbelangen Tietjerk een algemene ledenvergadering. Het moment waarop we u meenemen in de gebeurtenissen van afgelopen jaar en naar de plannen voor het komende jaar. Ook een moment om mee te denken en te reageren. 

Dit jaar (2023) vindt de jaarvergadering weer fysiek plaats en wel op donderdag 9 maart a.s. in het dorpshuis Yn ‘e Mande om 20.00uur (inloop vanaf 19.45u). Onderstaand vindt u de agenda, wij rekenen op een goede opkomst waarin we het wel en wee van ons dorp graag met u bespreken.

Na de vergadering hebben we interessante sprekers die ons na gaan laten denken over wat een dorp nu eigenlijk betekent als ‘Mienskip’. Hoe kunnen we elkaar vinden, helpen en verder brengen als inwoners van Tytsjerk en de regio, en wat vinden we belangrijk aan ons dorp? We rekenen op uw inbreng!