V E R K I E Z I N G E N 2021

Beste dorpsbewoners.


Op 17 maart a.s mag er weer gestemd worden. Dit jaar gaat het anders dan dat jullie gewend zijn i.v.m het coronavirus. Het stembureau in Tytsjerk blijft dorpshuis Yn’e Mande, en zal geopend zijn van 07:30 tot 21:00 uur

Vervroegd stemmen
Er is besloten om twee extra stembureaus in Tytsjerkstradiel te openen om vervroegd te stemmen, om het aantal mensen per locatie te beperken. Dit kan op 15 en 16 maart.
Voor onze gemeente zijn dat de volgende locatie’s:
* Gemeentehuis te Burgum
* It Maskelyn te Hardegarijp 


Bent u 70 jaar of ouder? Dan mag u per post stemmen. Deze brief krijgt u automatisch begin maart in de bus. En kan ingeleverd worden bij het gemeentehuis in Burgum.
Heeft u klachten met betrekking op het coronavirus, dan mag u het stemlokaal niet betreden, en vragen wij u iemand anders te machtigen. 

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op: www.t-diel.nl/verkiezingen

Wij hopen jou/ u in gezondheid te zien op 17 maart.