Tytsjerkster van het Jaar

Tijdens onze digitale ledenvergadering hebben onze “razende reporters” Marcel Jonker en David Lelieveld het beeldje van het Skipperske, de oorkonde en een bloemetje overhandigd aan de Tytsjerkster van het Jaar, Hendrika Mulder Wedzinga.

Zij zorgt er voor dat een ieder de gang naar het dorpshuis kan blijven vinden.In haar willen we ook de ondernemers in ons dorp eren, die het niet makkelijk hebben in deze “corona-tijd”.