Multi Functioneel Centrum (MFC) Tytsjerk

Actueel: 
16 September 2016: Gemeenteraad stemt unaniem in met het voorstel MFC Tytsjerk!
Tijdens de vergadering van 16 september 2021 heeft de Gemeenteraad Tytsjerksteradiel unaniem ingestemd met het voorstel om in Tytsjerk een Multi Functioneel Centrum te realiseren! Daarmee zijn niet enkel jaren van hard werken aan de voorbereidingen beloond, maar vooral is er een keuze gemaakt voor goede faciliteiten in Tytsjerk voor de komende 30-40-50 jaar. 

We kunnen ons Doarpshûs behouden en naar de toekomst brengen, onze sterke dorpsschool De Romte krijgt eindelijk De Ruimte die ze verdient, die onze kinderen verdienen. Ook de kinderopvang in Tytsjerk wordt met het MFC voor Tytsjerk behouden. We kunnen zelfs de functie van onze gymzaal behouden en deze multifunctioneel gebruiken als speellokaal voor school en ook voor bijvoorbeeld grotere culturele evenementen. 

Dorpsbelangen Tytsjerk is de Gemeenteraad, het college en alle betrokken ambtenaren zeer erkentelijk voor het mogelijk maken van het MFC Tytsjerk! Ook alle partners, verenigd in de Regiegroep MFC Tytsjerk, zijn we zeer dankbaar dat ze met veel toewijding, inzet en overtuiging hebben bijgedragen aan het bereiken van deze belangrijke mijlpaal.

EN DOOR.
We gaan nu een volgende fase in. De komende jaren zal er zeer zorgvuldig, stap voor stap worden gewerkt aan de realisatie van het MFC. Hierbij worden nadrukkelijk ook weer alle Tytsjerkers uitgenodigd om mee te doen/denken! 

Tytsjerk doet, Tytsjerk ontmoet, Tytsjerk leeft: Tytsjerk in beweging! 

Uw Dorpsbelangen.