Theaterwandeling “Karantêne”

“April 2021: keunstsinnige rûngong troch Tytsjerk en Park Vijversburg”

Karantêne (hoe herkenbaar!), is de voorstelling die hier in Tytsjerk 16, 17, 18, 23, 24 en 25 april 2021 wordt gespeeld. Een rondgang van ongeveer 4 kilometer in- en rond de volkstuin en het natuur- en cultuurpark Vijversburg. Een gekantelde truck met containers op de N355 verandert Tytserk in één klap. Afvalstromen komen richting Swarteweisein. Er is een enorme milieuvervuiling. De RIVD, GGD en het Fryske Gea hebben een noodtoestand uitgeroepen. Er dreigt een enorm voedselprobleem in Tytsjerk. De mensen zijn radeloos en uitgehongerd. 

Een bijzonder project staat in de startblokken

Startbijeenkomst Yn ‘e Mande. 
Alle dragers en doeners en belangstellenden in het dorp en omstreken zijn van harte welkom. We gaan zoveel mogelijk coronaproof -en misschien in groepen- vertellen wat de bedoeling is en hopen dat het weer een mooie inspirerende avond wordt op weg naar de zes voorstellingen. Komt allen, graag wel even aanmelden (dan weten we ongeveer op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Help ons om er iets moois van te maken!!

Audities
Brecht Wassenaar en Johannes Keekstra doen samen de regie. Er zijn rollen voor jong en oud. Voor ervaren en minder ervaren mensen. Rollen met tekst en rollen zonder tekst. Ook zangtalenten kunnen zich melden.

Audities voor de voorstelling Karantêne zijn voorlopig gepland op 28 november a.s. Met een auditie op 28 november hopen wij dat COVID-19 zich weer wat koest gehouden heeft. En dan kan er in dik vier maanden tijd ook nog best iets moois neergezet worden.

Kunstwerken
in Park Vijversburg: De stuurgroep zoekt kunstenaars die locatie- en themaspecifieke kunst willen maken. Thema’s die raken aan ”armoede, water, giftige grond, luchtvervuiling en wat dat met mensen doet, overvloed en verspilling en de heling van en door de natuur. Voor meer inspiratie bezoek de website van Keunstwurk, park Vijversburg of mail ons voor een synopsis. 
Vind je het leuk om in welke vorm dan ook aan dit project en/of aan de voorstelling mee te doen? 
Mail naar culturelecommissietytsjerk@outlook.com of bel met Ineke Kalteren 0511-431897

Onze website: https://karantene.nl
Facebookpagina: https://www.facebook.com/karantenetytsjerk/
Emailadres: culturelecommissietytsjerk@outlook.com
Tel: 0511-431897