Nieuws dorpshuis ”Yn ‘e Mande”


Afscheid van onze beheerder
Hierbij informeren we jullie over het besluit dat door Hendrika Wedzinga is genomen om het beheer van Yn ‘e Mande op te zeggen per 1 februari 2022 en haar horecaonderneming te beëindigen. De corona- uitbraken en de herhaling van maatregelen die zijn getroffen hebben impact gehad op de financiële slagkracht en het ondernemerschap. De rek en de energie gaat er dan op een gegeven moment uit. Wij kunnen niet anders zeggen dan dat we het erg jammer vinden, maar we begrijpen het ook. We hopen voor Hendrika dat ze dingen kan blijven doen die haar gelukkig maken.

Gebruik van Yn ‘e Mande, hoe nu verder?
Het doarpshûs is het “hûs fan it doarp”. Per 1 februari a.s. krijgen we als bestuur van het dorpshuis de
sleutel terug van Hendrika. Tot de tijd dat er een andere pachter/beheerder/horecaondernemer
gevonden is worden er praktische oplossingen gezocht. Activiteiten kunnen gewoon door blijven gaan.
De dames van de snackbar (Marieke Schevel, Lian en Kim Miedema) gaan door. En daar zijn we blij mee.
In het weekend is er patat en andere frituur. Voor het schoonmaken van het pand en het ons gemakkelijker maken met het aanzetten van de verwarming hebben we nog niet een goede oplossing.
Mochten er dorpsgenoten zijn die voor een vrijwilligersbijdrage willen helpen om de boel schoon en
draaiende te houden, dan graag even contact opnemen met de secretaris van Stichting Doarpshûs
Tytsjerk: Riny Westerhof, rinywesterhof@upcmail.nl

Het dorpshuis blijft open
Ondertussen is er een vacature opgesteld voor dorpshuisbeheerder/ondernemer en daarop kunnen
mensen reageren. Totdat we een definitieve oplossing hebben gevonden voor het dorpshuisbeheer
zullen we met elkaar wat afspraken maken over gebruik van ruimtes en afrekenen van consumpties en
dergelijke. Wij vragen de vaste gebruikers van Yn ‘e Mande- voor begrip en we proberen zoveel
mogelijk de wensen die er zijn met elkaar op te lossen. Vaste gebruikers ontvangen afzonderlijk een mail met vragen en met instructies voor gebruik ruimtes, sleutelbeheer en overige zaken

Aan andere gebruikers van het dorpshuis -zij die niet in bezit zijn van een sleutel- wordt gevraagd om de wensen en gebruik van ruimtes aan Riny Westerhof door te geven.


MFC en de situatie rond het dorpshuis
Het dorpshuis zal veranderen. Er komt een MFC. Dat heeft impact voor heel Tytsjerk. Tot nu toe heeft
dorpsbelangen het hele dorp geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het MFC. Wij als
dorpshuisbestuur vinden het belangrijk dat wij onze gebruikers van het dorpshuis mee laten denken. Wij nodigen de (vaste) gebruikers uit om in een fysieke bijeenkomst in de Mande de schetsen en
mogelijkheden eens met elkaar te bespreken.

Namens het dorpshuisbestuur
Ineke Kalteren, inekal@chello.nl