Yn’e Line

Dorpskrant Yn ‘e Line wordt met hart en ziel gemaakt door een actieve redactie, gastredacteuren en andere bijdragers. Zo gaat dat al decennia lang.

Kopij kunt u aanleveren bij:

Een groep vrijwilligers brengt Dorpskrant Yn ‘e Line trouw rond – onze voortdurende dank daarvoor!

Dorpskrant Yn ‘e Line wordt mogelijk gemaakt door Dorpsbelangen Tytsjerk – dus door alle Tytsjerkers.

Een archief van eerdere edities binnenkort hier